Prowadzenie kompleksowej obsługi księgowej wymaganej przepisami podatkowymi z możliwością comiesięcznego sporządzania zestawień dla celów bankowych , GUS oraz nadzoru zarządczego. W związku z faktem iż uproszczona księgowość w postaci podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie narzuca obowiązku rozliczania rozrachunków Biuro nie obsąuguje w standardowej umowie takiej opcji. W indywidualnych przypadkach za dodatkową opłatą możliwe jest prowadzenie rozrachunków pod warunkiem prowadzenia przez klienta raportów kasowych oraz dostarczania kompletnych wyciągów bankowych.

WARTO WIEDZIEĆ:
Tę formę prowadzenia księgowości mogą wybrać od 2008 roku podatnicy którzy rozpoczynają działalność którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej nie wymienionej w załączniku do ustawy o podatku zryczałtowanym. Oznacza to iż przed podjęciem decyzji o tej formie opodatkowania należy sprawdzić czy planowana przez nas działalność może być opodatkowana podatkiem zryczałtowanym. Przypomnieć wypada iż po zmianie przepisów w chwili obecnej przekroczenie przez podatnika który prowadzi ewidencję podatku zryczałtowanego i jest opodatkowany z tytułu działalności gospodarczej podatkiem od przychodów ewidencjonowanych wartości obrotu 150.000 euro powoduje obowiązek przejścia na opodatkowanie na zasadach ogólnych lub w postaci podatku liniowego.
O firmie
Oferta
Kontakt
« strona główna (c) copyright by Sobiesław Szefer | Polityka prywatności created by silnet.pl